Kultuurilooliste vahepeatustega
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Pikakannu
Pikakannu on väike küla Võrumaal, Setumaa piiril. Oma nime sai küla tõenäoliselt teeäärsete pikkade kändude või ka tarupuude järgi. 1870. aastatest sai Pikakannu tuntuks eelkõige siia rajatud hariduskolde järgi. Siin asus ka kooli ülalpidaja, Pindi valla valla- ja kohtumaja, praegune seltsimaja.
Kooli eelkäija, Pindi mõisakool on asutatud 18. sajandi kolmekümnendate aastate esimesel poolel mõisaomaniku Liebsdorffi hoolitsusel. Hilisema Pindi vallakooli asukohti on 19. sajandist teada kolm: Pindi mõis, alates 1836. aastast Rusima küla ja 1871/1872. kooliaastast Pikakannu. Praegune valgete seintega koolimaja, mida rahva seas hellitavalt „tsukrutükiks” kutsutakse, valmis 1939.Endises vallamajas, praeguses seltsimajas on lastehoid, kus koolilaste väiksemad õed-vennad saavad päeva veeta.
Sealsamas asuv muuseumituba annab ülevaate ühe Võrumaa vanima kooli ajaloost, avades samal ajal laeka kogu Lõuna-Eesti hariduse ajalugu puudutavast aaretevaramust. Pisike museaalide kogu sisaldab endas peamiselt kirjalikku materjali nii õpikutest, kirjandusest kui õpilaste töödest.

Olulisemaks inimeseks Pikakannu Kooli ajaloos peetakse Saaremaalt pärit koolmeistri poega Friedrich Petersit. 1900. aastast kuni oma surmani 1934 pühendas ta end täielikult tööle kohalikul hariduspõllul ja siinse külaühiskonna vaimuelu teenimisele. Petersi ennastohverdav tegevus tõi Pindi valla seltsiellu teise ärkamisaja: tegutsesid laulukoorid, hoogustus isetegevus, tärkas karskusliikumine, kutsuti ellu haridusselts „Koidula” (1921). Täie kohuse-tundega võttis ta südameasjaks Pindi koolmeistrikohaga kaasnenud hüvituseta lisakohustused Pindi kiriku köstri ja organistina. Legendaarne koolimees on maetud Pindi kalmistule. (U. Ojala, 2010)

Paremad ja halvemad ajad üle elanud kool oleks 21. sajandi esimesel kümnendil hääbunud, nagu juhtus paljude maakoolidega Eesti ääremaadel, ent kui kohalik omavalitsus kooli 2007. aastal sulges, läks kogukond kohtusse ning kooli sulgemise otsus tunnistati kehtetuks. Sama olukorra kordudes 2012. a. otsustasid lapsevanemad asutada erakooli.
Hoolimata kohaliku omavalitsuse jätkuvatest repressioonidest alustas kool sama aasta sügisel tegutsemist. 2014./2015. õppeaastal õppis Pikakannu Kooli seitsmes klassis 27 last. Samas majas tegutseb ka Pikakannu Huvikool.

Ave Tamra

Ööbimisvõimalus Pikakannu seltsimajas
Palveränduril on siin eelneval kokkuleppel võimalus ööbida, olemas kööginurk, võib tellida ka sooja õhtusöögi. Kontakt: info@tamra   50 28 783


http://alekay3.havike.eenet.ee/kool/
http://www.kylauudis.ee/2012/07/06/jatkub-vagikaikavedu-pikakannu-kooli-umber/
­