Kultuurilooliste vahepeatustega
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Põlva Talurahvamuuseum


Minu mälestustes on Karilatsi muuseum väga pikalt. Muuseumi rajamise aastatel oli see ju väike ettevõtmine, aga vägagi rahvuslik, sest alustati õpilaste ja õpetajate kätetööna ühiskondlikus korras maakonna maketi rajamist maapinnal. Selle ettevõtmise taga seisis Kalju Kermas, tolleaegne Põlva parteikomitee sekretär, kelle unistustesse see ettevõtmine ilmselt kuulus. Alguseks loetakse aastat 1971. Siis tuli teadmine, et Karilatsi kool suletakse õpilaste vähesuse tõttu.
Tekkisid võimalused kohalikku pärimuskultuuri tutvustava muuseumi rajamiseks. Koolitalu ja vallakeskuse hooned sobisid selleks ideaalselt. Kool oli Karilatsis töötanud juba alates 1766. aastast! Künklik maastik soodustas igati kauni ja mitmekesise pargi loomist.


Mida on siis veel selles kaunis paigas vaadata? Leiab mõndagi.
– Endine Kähri-Karilatsi valla keskus, kuhu kuuluvad magasiait, esimene vallamaja, mida hiljem kasutati vaestemajana, ja juba mainitud hooned.
– Pranglis ehitatud hollandi tüüpi tuulik, millel vanust üle saja aasta.
– Kähri külast on toodud siia 1860. aastal ehitatud rehetare, mis on sisustatud 19. ja 20. saj. vahetuse mööbliga.
– Vanad sõidukid, põllutöömasinad ja -riistad on eksponeeritud paviljonides.

Muuseumi püsinäitus „Pärisorjast peremeheks”, mis valmis 2004. aastal, kajastab talurahva omavalitsuse tekkimise lugu – igati loogiline teemavalik ühe endises vallakeskuses asuva muuseumi puhul.

Põlva Talurahvamuuseum on avatud 1. maist kuni 1. septembrini iga päev kella 9.00–18.00, muul ajal 9.00–15.00.
Ööbimisvõimalus Karilatsis. Palveränduril on võimalik jääda öömajale, kontakt: Reet Roop, tel. 52 106 71; reet.roop@polvamaa.ee

Lagle Parek

http://www.polvatalurahvamuuseum.ee/